Strona główna

IRTSys Sp. z o.o. oferuje usługi związane z projektowaniem i wykonaniem: układów mechanicznych, układów optoelektronicznych, systemów obserwacyjnych pracujących w zakresach promieniowania widzialnego, bliskiej i dalekiej podczerwieni.

 

IRTSys Sp. z o.o. projektuje i wykonuje stanowiska edukacyjne dla potrzeb prowadzenia zajęć laboratoryjnych z dziedziny techniki podczerwieni, powierzchniowe źródła promieniowania podczerwonego, systemy do testowania i pomiarów parametrów kamer termowizyjnych, kamer promieniowania widzialnego i systemów noktowizyjnych.

 

IRTSys Sp. z o.o. oferuje usługi związane ze szkoleniem w zakresie techniki podczerwieni, pomiarów termowizyjnych, wielospektralnych i hyperspektralnych metod obrazowania.

 

IRTSys Sp. z o.o. oferuje elementy i systemy obserwacji w zakresach promieniowania widzialnego, bliskiej i dalekiej podczerwieni renomowanych Firm Światowych.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.